Robert Stigell:
Väinämöinen och Ilmarinen, 1888
Gamla Studenthuset, Mannerheimvägen 3

Där var klang i gäddans tänder

Två centrala hjältar i vår mytologi, Väinämöinen och Ilmarinen, dekorerar huvudentrén till Gamla Studenthuset. Skulpturerna av Robert Stigell är från år 1888.

Stigells Väinämöinen spelar sin mytiska kantele av gäddans käkben och förtrollar hela naturen med sitt spelande. Den spelande Väinämöinen sägs vara en beskrivning av den finska konstens uppkomst. Stigells Ilmarinen är mitt uppe i vardagssysslor, smidande ett viktigt redskap, en plog.

Skulpturerna vid Gamla Studenthuset lyfter fram olika sidor hos våra urheroer: Ilmarinen kännetecknas av tekniska färdigheter, Väinämöinen av konstnärlig skaparkraft. Som urheroer i vår mytologi deltar båda i skapandet av världen: Ilmarinen har gjort Sampo och varit med och smidit himlavalvet, medan Väinämöinen är en hjälte med mytiska krafter, sångaren för alla tider, kommande med elden, skapare av första båten, livsansvarig, en kreativ förnyare.

Skulpturernas hjältar avbildas i dynamisk, rörelse uppåt. Kantelen och plogen är horisontala element som förstärker gestalternas symmetri. Stigells Väinämöinen och Ilmarinen anspelar på ungdomens uppgift som andliga och materiella samhällsbyggare. Om detta påminner också orden ovanför huvuddörren: ”Spei suae patria dedit” (”Isänmaa antoi toivoilleen” ”Fosterlandet gav detta hus åt sitt framtidshopp”).

Framför Gamla Studenthuset löper ett av de mest centrala stråken i Helsingfors. Tiotusentals stadsbor och turister går dagligen förbi huset.