Hilda Flodin:
Pohjolas djävular, 1901
Alexandersgatan, brandförsäkringsaktiebolaget Pohjolas byggnad, Gloet

Pohjolas djävular

Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjolas hus vid Alexandersgatan blev färdigt år 1901, planerare var arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. Granitbyggnaden representerar samma nationalromantiska stil som till exempel Finlands nationalmuseum och Finlands Nationalteater. Husets mäktiga ingång är dekorerad av de grimaserande Pohjolas djävular.

”Med dessa gestalter som dekorerar ingången till Pohjolas hus har man inte velat skildra någon kvinna på vårt kontor”, nedlät sig ordföranden för Pohjolas direktion, friherre Sebastian Gripenberg, försäkra i samband med husets invigningsfest i december 1901. Pohjolas djävular har dock skulpterats av en kvinna, konstnären Hilda Flodin, som hade gått i lära hos skulptören Rodin i Paris.