Emil Halonen:
Louhi, Pohjolas värdinna, 1945
Kalevala Kvinnoförbundet, Berghäll

Louhi, Pohjolas värdinna

Pohjolas unga värdinna Louhi tog en gång i tiden emot restauranggäster i vestibulen till den berömda Kestikartano. Restaurangen av torrfura ägdes av Kalevala kvinnoförening och var belägen vid Centralgatan. Kestikartano började sin verksamhet i mars 1946.

Bronsskulpturen Louhi, Pohjolas värdinna av Emil Halonen stod färdig 1945. Ordföranden för Kalevala kvinnoförening, författaren Elsa Heporauta, karakteriserade Halonens skulptur av Pohjolas värdinna som friskt självmedveten men på samma gång gästfri. Louhi är den kraftiga värdinnan i Kalevalasångerna, den mäktiga härskarinnan i Pohjola.

Den sympatiska skulpturen av Halonen föreställer en överraskande ung härskarinna av Pohjola. Skulpturen välkomnar i dag gäster och personal vid Kalevala Koru i Kalevalagården i Sockenbacka.