Alpo Sailo:
Larin Paraske, 1949
Hagasundsparken, Mannerheimvägen, Främre Tölö

Runosångarens staty

Larin Paraske-statyn av Alpo Sailo blev år 1949 det första offentliga minnesmärket över en kvinna. Den är fortfarande den enda statyn i staden som föreställer en historisk kvinna. Sailo planerade år 1936 ursprungligen statyn över den berömda ingermanländska runosångaren som kunde gråtkväden som en skulptur av finska runosångare i Kalevalahuset. Sailos livslånga dröm om Kalevalahuset, en slags Pantheon för Kalevalakulturen, genomfördes dock aldrig.

Man har senare försökt flytta den sympatiska statyn i Hagasundsparken till Karjalahuset. Arvo Turtiainen har beskrivit motsättningen mellan en stressad, ”kallsinnig” nutidsmänniska och en gammal runosång i sin dikt Larin Paraske år 1962:

"Hundra bilar i minuten

"i arla morgonstund"

Tusen spårvagnar om dygnet

"evigt sent på kvällarna"

En ström av människor

"främmande, ohörsam, kallsinnig"