C.E. Sjöstrand:
Kullervo talar till sitt svärd, 1868
Stadens vinterträdgård, Djurgården

"Tyckte svärdet att det skulle"

C. E. Sjöstrands skulptur Kullervo puhuu miekalleen [Kullervo talar till sitt svärd] står på gården utanför Stadens vinterträdgård i Bortre Tölö. Det blev nödvändigt att förflytta och inhägna statyn, eftersom ungdomarna i Hesperiaparken visade sina sympatier med Kullervo och hängde i hans svärd, som med jämna mellanrum bröts av.

Sjöstrands Kullervo har klätt sig i en björnskinnsfäll som en urfinne ute på jakt, med en trogen hund vid sina fötter. Skulpturens Kullervo är en kombination av Pohjolas mytologiska gestalt och antikens atletiska hjälte.

Enligt Kalevalasången har Kullervo kommit till sveden, där han av okunnighet har orsakat sin egen syster skada. Han frågar svärdet huruvida ”det skulle kunna tänka sig att smaka kött som kändes skuldbelastat, dricka blod som synden skadat”. Svärdet svarar på den tragiska hjältens fråga, och Kullervo, Kalervos son, skjuter sitt svärdfäste in i tyget. Svärdspetsen vänder han mot sitt bröst och kastar sig över svärdet.

Kullervos självmord har påverkat till exempel Silmarillion av J. R. R. Tolkien.

Sjöstrand var en svenskfödd skulptör som anses vara den finska bildhuggarkonstens grundare. Sjöstrand gjorde otaliga verk med Kalevalamotiv. Skulpturen Kullervo färdigställdes år 1868.